De schilden
van je
innerlijke
familie


Archetypen & kwaliteiten


De indeling van eigenschappen in vrouwelijk en mannelijk is al zo oud als de mensheid. Zowel in de leer bij wijze mensen uit diverse spirituele tradities als in mijn studies psychologie en psychotherapie, leerde ik hoe jong wij al meekrijgen welke eigenschappen bij meisjes en jongetjes “horen”. En welk gedrag als typisch mannelijk of vrouwelijk gezien wordt. Dit maakt dat iedereen de archetypen van de Schilden van je Innerlijke Familie meteen herkent. Archetypen, geen stereotypen: als jij een vrouwelijk lichaam hebt, is het aan jou of je vooral eigenschappen wilt laten zien die bij de innerlijke vrouw horen. Het is jouw keuze of je ook ruimte en aandacht geeft aan eigenschappen van het innerlijke meisje, jongetje of de innerlijke man. Alle vier hebben hun eigen waarde en zijn gelijkwaardig.

Jouw archetypische kwaliteiten kun je gebruiken om te creëren waar je gelukkig van wordt, wat voor jou waardevol is. Ook kun je soepel schakelen tussen je verschillende stijlen, wat handig is in tijden van verandering. Dat noemen wij Dansen met je Schilden, en dat is wat je bij de Innerlijke Familie leert. Zo wen je aan het idee dat je al die eigenschappen tot je beschikking hebt. En dat je vrij bent om in jouw leven kwaliteiten te ontwikkelen die jij wilt – oftewel de Regisseur van je Innerlijke Familie te worden.

Inmiddels gebruiken duizenden mensen mijn methode als een gemeenschappelijke taal en metafoor om lastige situaties te bespreken, inzicht te verwerven en oplossingen te zien. Ik hoor terug dat het werkt, en bovendien dat het een inspirerende en luchtige werkwijze is om snel zicht en grip te krijgen. Door jezelf en anderen op deze nieuwe manier te bekijken kun je makkelijker verschillen overbruggen en er samen iets van maken. Je hebt tenslotte 4 stijlen om te benutten en bekijkt iedere situatie door 4 brillen: verandering van perspectief biedt perspectief!

Ben je coach, (hr)adviseur of manager, therapeut of trainer? Met welke doelgroep je ook werkt, of je nu een kapstok-model zoekt of wat extra bagage voor in je toolkit: je bent van harte welkom!

“De methodiek van de Innerlijke Familie is helder en helpt om dingen vanuit een ander perspectief te bekijken en eens uit mijn vaste patronen te stappen...”

Niekolien